กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรพีพงษ์ พูลชนะ
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิล
ครูอัตราจ้าง