ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช   ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343 เบอร์โทรสาร 032440680
Email : banlatwitthaya.2565@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/banlatwittaya/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน