โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ดีวีทัศน์บ้านลาด@
ศักดิ์ศรีแห่งพริบพรีนามนี้ ชื่อ นพดล
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 64
ระแบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา2564
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
PR โรงเรียนบ้านลาดวิทยา2564
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
การประเมินการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา2564
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
OBEC AWARDS 2021 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
VTR #ดอกเสลามุทิตาจิต-กษิณานุสรณ์ 2564
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
วีดีทัศน์ บ้านลาด@รวมใจสู้ภัยโควิด 19 โดย...นายอาวุธ ทัศนา ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64