ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,09:25  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเมืองเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณาทิพ ขุนจร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,12:17  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูดีศรีเมืองเพชร"
ชื่ออาจารย์ : นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,11:01  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : ครูบุญพา เกษดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,09:15  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบสุข สุขโข
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,07:32  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสายการสอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:51  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูดีศรีเมืองเพชร"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:47  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน เกศเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:44  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:40  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:39  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..