โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,09:25  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเมืองเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณาทิพ ขุนจร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,12:17  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูดีศรีเมืองเพชร"
ชื่ออาจารย์ : นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,11:01  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : ครูบุญพา เกษดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,09:15  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบสุข สุขโข
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,07:32  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสายการสอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:51  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูดีศรีเมืองเพชร"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:47  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน เกศเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:44  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:40  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:39  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..