โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : “คนดีศรีแผ่นดิน”
ชื่อนักเรียน : นายศิริยุทธ ช่องศรี
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2564,15:55   อ่าน 136 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เป็นตัวแทนประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE BUMBER ONE IDOL) ระดับอำเภอ
ชื่อนักเรียน : นส.สุพรรณิการ์ นวมนิ่ม นายณัฐวงศ์ ครุธทรัพย์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,20:54   อ่าน 146 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี(TO BE NUMBER ONE IDOL)ระดับจังหวัดประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายเทอดไท เจริญลาภ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,20:40   อ่าน 159 ครั้ง