โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กิจกรรมกลุ่มงานอำนวยการ@
วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 ประชุมกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอยภายในของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64