โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กิจกรรมนักเรียน บ้านลาด@
วันศุกร์ที่ 12มี.ค64 ปัจฉิมนิเทศน์(น้องส่งพี่) สายใยสายสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
วันที่ 5 มี.ค.64 นายอาวุธ ทัศนา ผอ.สถานศึกษาเป็นประธานเปิดหีบการหย่อนบัตรเลือกตั้งสภานักเรียนปี 2564
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
กิจกรรมนักเรียนการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64