มาตรการป้องกันโควิด-19 บ้านลาด@
วันที่ 24 ก.พ. 64 มาตราการแก้ไขป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 64 มาตราการป้องกันแก้ไขโรคระบาดโควิด-19 ต้อนรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 64
วันที่ 18 ก.พ 64 มาตราการป้องกันแก้ไขโรคระบาดโควิด-19 ต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า ณ รร.บ้านลาดวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
วันที่ 17 ก.พ.64 มาตราการป้องกันแก้ไขโรคระบาดโควิด-19 ต้อนรับนักเรียน ณโรงเรีบยบ้านลาดวิทยา
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
วันที่ 16 ก.พ 2564 มาตราการป้องกันแก้ไขโรคระบาดโควิด-19 การต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
วันที่ 15 ก.พ. 64 มาตราการป้องกันแก้ไขในช่วงโรคระบาดโควิด- 19 เพื่อต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
วันที่ 10 ก.พ. 64 กิจกรรมมาตราการป้องกันแก้โรคระบาดโควิด-19 ต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
วันที่ 9 ก.พ. 64 มาตราการป้องกันแก้ไขโรคระบาดโควิด-19เพื่อต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
วันจันทร์ที 8 กุมภาพันธ์ 2564 มาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 64
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2564 มาตรการเฝ้าป้องกัน แก้ไขสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 รับนักเรียน ณ รร.บ้านลาด
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 64
วันพฤหัสที่ 4 ก.พ. 64 มาตาการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ในการต้อนรับเด็กนักเรียน ณ รร.บ้านลาดวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
นายอาวุธ ทัศนา ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.คณะครูร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ป้องกันโรคระบาดโควิด-19
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64