โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์@
คณะนิเทศการเรียนการสอนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มสาระฯวิทย์เทคโนและสาระฯคณิตศาสตร
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 คณะนิเทศการเรียนการสอนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องเรียนสีเขียว
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,15:56   อ่าน 161 ครั้ง