ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์@
คณะครูกลุ่มสาระฯวิทย์และเทคโนและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประชุมเชิงปฎิบัติการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและว
วันที่ 20-21 ก.พ. 2564 คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประชุมเชิงปฎิบัติการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนมัธยมตอนปลาย สังกัด สพฐ ในจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม 21/02/64

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,23:20   อ่าน 55 ครั้ง