โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์@
คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนและกลุ่มสารฯคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Video Conference
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30-16.00 น. คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนและกลุ่มสารฯคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ณ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,09:15   อ่าน 140 ครั้ง