โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กิจกรรมนักเรียน บ้านลาด@
วันศุกร์ที่ 12มี.ค64 ปัจฉิมนิเทศน์(น้องส่งพี่) สายใยสายสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
วันศุกร์ที่ 12มี.ค64 ปัจฉิมนิเทศน์(น้องส่งพี่) สายใยสายสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม (ต่อ)ภาพกิจกรรม(ต่อ)

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,13:32   อ่าน 165 ครั้ง