เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจำนงค์-ภาษาจีน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.09 MB
Adobe Acrobat Document เจตจำนงค์-ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB
Adobe Acrobat Document เจตจำนงค์-ภาษาพม่า   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.63 MB
Adobe Acrobat Document เจตจำนงค์-ภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB