โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ภาพกิจกรรม
นายอาวุธ ทัศนา ผอ.สถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
วันที่2 กุมภาพันธ์ 2564นายอาวุธ ทัศนา ผอ.สถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนายเทอดไท  เจริญลาภ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดประจำปี 2564 และเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก นางสาวสุพรรณิการ์ นวมนิ่ม
นายณัฐวงศ์ ครุธทรัพย์  ได้เป็นตัวแทนประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับอำเภอ
ภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,08:00   อ่าน 149 ครั้ง