โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ภาพกิจกรรม
นายอาวุธ ทัศนา ผอ.รร.บ้านลาดวิทยาเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Tale Conferenceเพื่อชี้แนวทางนโยบาย
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการและฝ่ายแผนงานและพัศดุของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Tale Conference เพื่อชี้แนวทางและวิธีการปฎิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ร่วมกับฝ่ายงานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ภาพกิจกรรม


โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,10:39   อ่าน 183 ครั้ง