ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและคณะครู ดำเนินงานรับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๑,๕oo บาท จำนวน ๑o๓ คน ดำเนินไปอย่างราบรื่น ตามนโยบายเว้นระยะห่าง (สวมแมส) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 16/03/64


ภาพกิจกรรม(ต่อ)