โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตร
วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา มอบเกียรติบัตรการออมฯ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ภาพกิจกรรม 10/03/64

ภาพกิจกรรม 11/03/64