ภาพกิจกรรมวาระการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน
ภาพกิจกรรมวาระการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายอาวุธ ทัศนา ผอ.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน พร้อมหัวหน้างานทุกฝ่าย ประชุม ณ ห้องกิจการนักเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 1/03/64