โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
การบริหารงาน
การดำเนินงาน
การดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service