โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา

โครงสร้างบริหารงานสถานศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.67 KB
อำนาจหน้าที่

แผนพัฒนาสถานศึกษา

ติดต่อสอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถามตอบ
กระดานถามตอบ
สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์