ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ย. 64 ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมปี 2564
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
27 ก.ค. 64 ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมปี 2564
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
12 เม.ย. 64 ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมปี 2564
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา